Ресурсен Център Хасково

РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ - ХАСКОВО

“Тези дейности осигуряват пространство за среща на децата с и без увреждания и техните родители, подпомагайки приемането и приобщаването. Познаването на другия посява семената на приобщаването.”

Ресурсният център е държавно обслужващо звено в системата на народната просвета, открито на територията на област Хасково.

 Осъществява дейности по провеждането на държавната политика за обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Подпомага успешното интегриране и приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда.

Има образователно-възпитателна, консултативна, координираща и рехабилитационна функция.

Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, логопеди и психолози.

На територията на област Хасково интегрирано обучение се провежда в девет общини – община Хасково, община Димитровград, община Харманли, община Свиленград, община Любимец, община Ивайловград, община Тополовград, община Стамболово и община Минерални бани.

 

Начало Екипът Дейности Документи Галерия Връзки Контакти Профил на купувача